Политика за приватност

Ажурирано на: 20/04/2022


Оваа политика на приватност се однесува само за www.euro-stil.com.mk и поддомените, а доколку е присутен линк кој поврзува со други веб страни, ние не преземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која јаобезбедуваат тие веб страни.

Политиката за приватност на www.euro-stil.com.mk, односно www.euro-stil.mk појаснува каде и како се чуваат личните податоци на сите регистрирани купувачи на оваа веб продавница. 

Секој купувач при регистрација и купување, изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата политика на приватност.

Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација се користат за успешна достава на производот и реализација на плаќањето, а се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци и не се отстапуваат на третистрани. Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начинопределен со законските прописи на Република Македонија. 

Родителите и старателите имаат обврска да ги информираат своите малолетни деца за безбедно и одговорно ракување со личните податоци. Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивнитеродители или старатели и www.euro-stil.com.mk,односно www.euro-stil.mk неманамерно да собира или користи податоци од малолетни лица.

Информациите од финансиска природа, како на пример број на картичка и слично, не се чуваат од наша страна туку од страна на банката со цел наплата на производите и спроведување на трансакцијата (процесот на трансакција е пренасочен и се процесира преку порталот на банката).


Информациите кои нам ни се потребни се:

- име и презиме

- e-пошта

- адреса за достава

- телефонски број за контакт


Со помош на споменатите податоци можеме да ги испорачаме саканите производи, како и да ги известиме корисниците/ купувачите за моменталниот статус на нарачката.

Овие податоци ги анализираме и обработуваме со цел на нашите корисници/ купувачи да им овозможиме едноставно користење и купување. На нашите корисници секогаш им е достапна и можноста за промена, ажурирање и корекција на нивните податоци како и одјава од информативната листа. Сите податоци кои се собираат се чуваат кај нас, строго и се достапни само за вработените чија редовна работна активност е поврзана со нивна обработка (како евидентирање на нарачка, вршење на достава…).


www.euro-stil.mk користи и таканаречени „cookies“ кои по дефиниција се користат за да им помогне на корисниците да го прилагодат користењето на интернетот на своите потреби. „ Cookies“ се мали текстуални датотеки кои се запишуваат во уредот на корисникот при посета на веб сајтот, чуваат информации за постапките на корисниците во веб прелистувачот. Тие се доделуваат единствено на корисниците на начин на кој при повторна посета на истата страница ви заштедуваат време и не треба повторно да се поставуваат. Некои од колачињата се неопходни за функционирање на страницата, а некои за собирање на статистички податоци. Сите информации кои ги запишуваат колачињата се со цел оптимизирање и унапредување на функционалноста на веб страницата. Тие не се поврзуваат со Вашите лични податоци и се користат исклучиво за статистички анализи и тоа на начин на кој приватноста на корисниците нема да биде загрозена.


Корисникот има право во секој момент да поднесе барање до Агенцијата за заштита на лични податоци доколку смета дека обработката на неговите лични податоци ги прекршува одредбите од Законот за заштита на лични податоци. Секој корисник/ купувач на www.euro-stil.mk при регистрација и/ или купување изјавува дека е запознаен со нашата Политика на приватност и согласен со наведените услови на користење.


ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ:

Деспина Периќ

070312964

despina.p@euro-stil.mk


КОНТРОЛОР НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ:


ЕУРО СТИЛ 1 ДООЕЛ

ЕДБ: 4030992149001

+389 2 2619 611

+389 70 312 964

info@euro-stil.mk

Тајмишка, бр. 30, Железара,

1000 Скопје, Македонија


Веб продавницата ги презема сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на купувачите со цел да се минимизираризикот од неовластен пристап и злоупотреба на истите.

Оваа политика на приватност стапува на сила од Јуни 2012 година. Промените во политиката на приватност ќе бидат јавно објавени на веб страната најмалку 30 дена пред да стапат во сила.