Остварување на правата на субјектот на лични податоци

 

Нашата визија за заштита на личните податоци 
ЕУРО СТИЛ да е контролор на лични податоци кој има воспоставено систем за заштитата на личните податоци. ЕУРО СТИЛ да во својство на контролор на личните податоци врши обработка (собирање, евидентирање, организирање, чување итн.) на лични податоци на своите корисници, применувајќи соодветни технички и организациски мерки за обезбедување набезбедност на обработката на личните податоци. 


Цели и правен основ за обработка на Вашите лични податоци 

  • ЕУРО СТИЛ ја обработува Вашата електронска пошта (емаил), Телефонски број за цели на директен маркетинг, електронско известување
  • ЕУРО СТИЛ ја обработува Вашата електронска пошта (емаил), Телефонски број за доставување на новости поврзани со ЕУРО СТИЛ (newsletter)
  • ЕУРО СТИЛ ја обработува Вашата електронска пошта (емаил), Телефонски број, име и презиме и адреса за достава на продукти 
  • ЕУРО СТИЛ ги обработува Вашите лични податоци за да врши комуникација со надлежни државни институции во законоски предвидена постапка

Рокови на чување на Вашите лични податоци 
Вашата електронска пошта (е-маил) која се обработува од страна ЕУРО СТИЛ да за цели надоставување на редовни известувања ќе се обработува и чува се додека постои законска обврска за доставување редовно известување. Вашето име и презиме, електронска пошта (емаил), адреса на живеење и телефонски број кои се обработуваат за цели на директен маркетинг ќе се обработуваат и чуваат се до повлекување на Вашата согласност за нивна обработка за наведената цел. 


Кои се Вашите права? 
Со цел да ги остварите Вашите права кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (право напристап, корекција, бришење, ограничување на обработката на Вашите лични податоци, приговор и преносливост), упатете барање на електронската адреса на офицерот за заштита на лични податоци.

Доколку сметате дека е повредено некое Ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на прекршување на прописите за заштита на личните податоци пред Агенцијатаза заштита на личните податоци како надлежен орган за вршење на надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на Република Северна Македонија. 
 
 
 
ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ


Деспина Периќ

070312964

despina.p@euro-stil.mk


КОНТРОЛОР НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ


ЕУРО СТИЛ 1 ДООЕЛ

ЕДБ: 4030992149001

+389 2 2619 611

+389 70 312 964

info@euro-stil.mk

Тајмишка, бр. 30,

Железара,

1000 Скопје,

Република Северна Македонија