Правила за процесот на регистрација

Правила за процесот на регистрација и права на субјектите на лични податоци

За купување на нашата веб страна мора претходно да се регистрирате. Процесот на регистрација е многу едноставен и потребно е да ги внесете само Вашите лични податоци односно, име и презиме и Вашата е-маил адреса. 

Со финализирањето на процесот на креација на корисничка сметка, ЕУРО СТИЛ ќе Ви испрати меил за да можете да ја потврдите Вашата корисинчка сметка. За да можете да ја активирате Вашата корисничка сметка потребно е да се повикате на добиениот линк на меилот од ЕУРО СТИЛ и да се регистрирате во рок од 5 минути по добивање на меилот.  

По направената регистрација, потребно е да се најавите. На почеток на веб страната на ЕУРО СТИЛ се наоѓа паѓачко мени каде што корисникот може да одбере повеќе опции. При влезот на веб страната на корисникот му се препорачани продукти, производи кои се на промоција, и промоции. На веб страната на ЕУРО СТИЛ има повеќе табови со различни категории. Со избор на табот за производи или промоции ќе се отвори страна со набројани производи. Доколку не знаете на која категорија и припаѓа производот кој Ве интересира, можете да го искористите полето за пребарување кое се наоѓа во горниот десен агол на секоја страница. Во полето можете да ја внесете шифрата на производот, името на брендот, намената и сл. при преглед на производите кои се достапни за купување, ќе приметите од десна страна под производот поле “Додади“. Со кликнување на тоа дугме ќе бидете известени дека продуктот е веќе во Вашата кошница. 


Лозинка  
За креирање на корисничка сметка задолжително треба да внесете сигурносна лозинка. Лозинката е по избор на корисникот и нема посебни барања за должината односно содржината на лозинката. Со цел заштита на Вашите личните лични податоци ЕУРО СТИЛ препорачува да користите силна лозинка, односно Вашата лозинка да е од најмалку 8 алфанумерички знаци од кои една голема буква и еден посебен симбол. При креација на корисничка сметка ЕУРО СТИЛ ќе Ве извести за заштитното ниво на Вашата лозинка.  

Нивото на заштита на лозинката зависи од големината и содржината на Вашата лозинка. Заштитните нивоа на лозинката се:  

  • Ниско 
  • Средно 
  • Високо 
  • Највисоко 

Вие можете да ја промените Вашата лозинка. За да ја промените лозинката, при регистрирање по запишување на Вашиот меил, притиснете на опцијата Заборавена лозинка, која што ќе Ве однесе во нов прозорец каде што ќе треба да ја запишете Вашата електронска адреса. ЕУРО СТИЛ повторно ќе Ви испрати линк на Вашата елеткронска адреса, каде што со кликање на линкот ќе можете да ја промените Вашата лозинка.   


Директен маркетинг 
Со завршување на процесот на креирање на корисничка сметка ќе се отвори новокрераната корисничка сметка. На средина на веб страната ќе добиете опција да се согласите за директен маркетинг. Со кликнување на квадратчето „Да, се согласувам за информативни новости“, Вие давате изречна согласност ЕУРО СТИЛ да Ве контактира преку дигитални канали за цел на директен маркетинг.


За остварување на правата на субјектот на лични податоци во продолжение на текстот
 

Нашата визија за заштита на личните податоци 
ЕУРО СТИЛ да е контролор на лични податоци кој има воспоставено систем за заштитата на личните податоци. ЕУРО СТИЛ да во својство на контролор на личните податоци врши обработка (собирање, евидентирање, организирање, чување итн.) на лични податоци на своите корисници, применувајќи соодветни технички и организациски мерки за обезбедување набезбедност на обработката на личните податоци. 


Цели и правен основ за обработка на Вашите лични податоци 

  • ЕУРО СТИЛ ја обработува Вашата електронска пошта (емаил), Телефонски број за цели на директен маркетинг, електронско известување
  • ЕУРО СТИЛ ја обработува Вашата електронска пошта (емаил), Телефонски број за доставување на новости поврзани со ЕУРО СТИЛ (newsletter)
  • ЕУРО СТИЛ ја обработува Вашата електронска пошта (емаил), Телефонски број, име и презиме и адреса за достава на продукти 
  • ЕУРО СТИЛ ги обработува Вашите лични податоци за да врши комуникација со надлежни државни институции во законоски предвидена постапка

Рокови на чување на Вашите лични податоци 
Вашата електронска пошта (е-маил) која се обработува од страна ЕУРО СТИЛ да за цели надоставување на редовни известувања ќе се обработува и чува се додека постои законска обврска за доставување редовно известување. Вашето име и презиме, електронска пошта (емаил), адреса на живеење и телефонски број кои се обработуваат за цели на директен маркетинг ќе се обработуваат и чуваат се до повлекување на Вашата согласност за нивна обработка за наведената цел. 


Кои се Вашите права? 
Со цел да ги остварите Вашите права кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (право напристап, корекција, бришење, ограничување на обработката на Вашите лични податоци, приговор и преносливост), упатете барање на електронската адреса на офицерот за заштита на лични податоци.

Доколку сметате дека е повредено некое Ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на прекршување на прописите за заштита на личните податоци пред Агенцијатаза заштита на личните податоци како надлежен орган за вршење на надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на Република Северна Македонија. 
 
 
 
ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ


Деспина Периќ

070312964

despina.p@euro-stil.mk


КОНТРОЛОР НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ


ЕУРО СТИЛ 1 ДООЕЛ

ЕДБ: 4030992149001

+389 2 2619 611

+389 70 312 964

info@euro-stil.mk

Тајмишка, бр. 30,

Железара,

1000 Скопје,

Република Северна Македонија